sms1

پنج مورد از فواید پیامک (4)

  1. در ارسال پیامک اغلب مخاطبین طبقه بندی شده و داده ها مطابق نیاز است
  2. در مقایسه با کاغذ، تراکت و بیلبورد برای محیط زیست بسیار مناسب است
  3. در مقایسه با هر ابزار مشتری مداری و تبلیغاتی دیگر بسیار ارزانتر و مقرون به صرفه می باشد
  4. بر حسب آمار بیش از 95 درصد پیامک های رسیده قبل از 15 دقیقه خوانده می شوند
  5. دانش و مهارت خاصی برای استفاده از این ابزار نیست بطوریکه هر فردی با هر سطح دانش می تواند از آن استفاده نماید
برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *