قوانین پیاموش

قوانین پیاموش

“کاربر گرامی! لطفا متن زیر را با دقت مطالعه نمایید” دقت نمایید کلیه پیامک های ارسالي شما تحت کنترل دقیق سیستم مانیتورینگ می باشد و از آنجایی که این سامانه …

تعرفه پیاموش

تعرفه پیاموش

تعداد پیامک هر پیامک (ریال) نام بسته ۰   الی  ۱۹۹,۹۹۹ ۱۱۰  عادی ۲۰۰٫۰۰۰  الی  ۴۹۹,۹۹۹ ۱۰۹  برنزی ۵۰۰٫۰۰۰  الی  ۹۹۹,۹۹۹ ۹۹  پلاتینی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰  الی  ۱,۹۹۹,۹۹۹ ۹۰  نقره ایی ۲٫۰۰۰٫۰۰۰  الی  …